گندزدای UV

استفاده از سیستم گندزدایی UV در تصفیه سبب از بین رفتن میکروارگانیسم های بیماری زا و مقاوم نسبت به کلر بدون بر جای گذاشتن اثر نامطلوبی بر محیط زیست می گردد. این دستگاه در مسیر آب داخل لوله نصب و باعث ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه می شود. سرویس و نگهداری ساده دستگاه و عدم تغییر یافتن خواص فیزیکی و شیمیایی آب از دیگر نکات مثبت این دستگاه محسوب می شوند.

دسته: ,