سختی گیر رزینی

مجموع یون های کلسیم و منیزیم را در داخل آب سختی می گویند که میزان آن در مصارف بهداشتی و صنعتی باید در حد مجاز باشد. سختی آب باعث تشکیل رسوب و ایجاد ساروبه در دیگ های بخار، مبدل های حرارتی و خنک کننده ها می گردد که طول عمر تجهیزات را کم می‌کند.

دسته: ,