نمایش دادن همه 4 نتیجه

مواد اکسید کننده و گندزدا، از مهمترین مواد شیمیایی استخری هستند که به منظور از بین بردن میکروارگانسیم های موجود در آب (از جمله باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها و انگل ها) مورد استفاده قرار می گیرند. در بیشتر استخرهای خانگی از کلر به عنوان ماده ی گندزدا استفاده می شود. کلر را در قالب قرص های 75 میلی متری (3 اینچی) یا 38 میلی متری (2/1 1 اینچی) به آب اضافه می کنند.
دسته ی دیگری از مواد شیمیایی هستند که برای شفافیت آب و جلوگیری از رشد جلبک مورد استفاده قرار می گیرند و باید در فواصل زمانی معین به آب استخر اضافه شوند. انواع دیگری از مواد شیمیایی هم برای رفع مشکلاتی از جمله سبز شدن آب استخر، کدر شدن آب استخر، نشتی استخر، تشکیل فوم و کف در آب استخر، تشکیل رسوب روی سطوح و تجهیزات و در سیستم لوله کشی استخر و مواردی از این دست، مورد استفاده قرار می گیرند. گروه دیگری از مواد شیمیایی استخری هم زمانی به کار می روند که پارامترهای شیمیایی آب، همچون PH، قلیائیت کل و سختی، از سطح مجاز خارج شده باشند و نیاز باشد که با استفاده از این مواد، آب استخر را از نظر این پارامترها به تعادل برسانیم.