فیلتر اتوماتیک خودشوینده

یکی از روش های فیزیکی برای حذف ذرات معلق آب TSS استفاده از فیلترهای خود شوینده می باشد. با توجه به این که در فرایندهای استحصال پساب یا استفاده مجدد فاضلاب از سیستم های غشایی نظیر UF و RO استفاده می شود بایست میزان کدورت و ذرات معلق قبل از ورود به آن ها کنترل شود. فیلترهای اتوماتیک خودشوینده جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids) تا 5 میکرون و کاهش کدورت آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

دسته: ,