ازن ژنراتور

ازن (O3) یک آلوتروپ اصلاح شده اکسیژن است.

دسته: ,