پکیچ کلرزن

کلر زنی دارای کاربردی گسترده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است و در حال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گند زدایی به دلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد.

دسته: ,