اولترافیلتراسیون UF

اولترافیلتراسیون فناوری جداسازی ذرات معلق نامحلول توسط ممبران است که بر مبنای غشای نیمه تراوا عملیات جداسازی را تا کمتر از یک دهم میکرون انجام می دهد. اولترافيلتراسيون (Ultra-filtration)، یک فرایند غشایی جهت تصفیه خانه آب با قابلیت حذف ذرات معلق، مواد کلوئیدی، باكتری ها، ويروس ها، پاتوژن های موجود جهت توليد آب با خلوص بالا و SDI پايين مي باشد.