فیلتر کربنی

در فیلترهای كربنی، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولی گذر می کند و رنگ و بوی آن به وسیله ذغال كربن جذب شده و نتیجتا آب خروجی بدون هیچ نوع طعم، بو و رنگی وجود دارد.

دسته: ,