فیلتر دیسکی

از جمله مصارف فیلتر دیسکی در فرآیند تصفیه آب کشاورزی و تصفیه آب RO و کلاً در مواردی است که آب حاوی شن و ماسه های ریزی است که هیدروسیکلون تحت جریان ورتکس یا گردابی، خود قادر به جداسازی این ذرات نیست. اساس جداسازی این فیلترها بر اساس نیروی گریز از مرکز می باشد. آب از داخل شیارهای باریک موجود در این صفحات عبور کرده و ذرات معلق در آن ها باقی می مانند.

دسته: ,