سیلیس

سیلیس شیشه ای، با جداسازی ذرات معلق و باکتری های مرده به کوچکی 3 میکرون، شفافیت آب استخرهای شنا را تضمین می کند. سیلیس جهت زلال سازی مایعات در سیستم های فیلتراسیون و فیلترهای شنی آب و فاضلاب به کار گرفته می شود. در فیلترهای شنی از سیلیس با دانه بندی های مختلف برای حذف ذرات معلق موجود در آب استفاده می شود.