قرص کلر

کلر، متداول‌ ترین ماده‌ ای است که برای گندزدایی آب استخر مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در اثر واکنش کلر با آب، ماده‌ ای به نام هیپوکلرو اسید (HOCl) تولید می‌ شود که با باکتری‌ ها، ویروس‌ ها و سایر میکروارگانیسم‌ ها، ترکیب می‌ شود و آن ها را از بین می‌ برد. کلر همچنین از رشد جلبک‌ های استخری جلوگیری می‌ کند و با اکسید کردن آلاینده‌ هایی همچون عرق و بزاق شناگران و گرد و خاک، آب استخر شما را تمیز و شفاف نگه می‌ دارد.