اسکیمر استخر

اسکیمر استخر محفظه های پلاستیکی هستند که درون دیواره ی استخرهای توکار تعبیه می شوند. آب سطح استخر از طریق اسکیمر وارد سیستم فیلتراسیون می شود. در داخل اسکیمر سبدی قرار دارد که آشغال های شناور روی آب استخر را در خود نگه می دارد و مانع ورود آن ها به سیستم لوله کشی استخر می شود.