چراغ استخری

LED ها در طی چند سال اخیر، نورپردازی استخرهای شنا را دگرگون کرده اند. این چراغ های استخری علاوه بر آن که هدف اصلی نورپردازی استخر، یعنی ایمنی در تاریکی شب و شنای شبانه را برآورده می‌سازند، جلوه‌ی خاصی به استخر شما می‌دهند.