کفشور کف استخر

خروجی اصلی آب استخرها (Drain) در عمیق ترین نقطه کف کاسه استخر قرار می گیرند تا امکان تخلیه آب استخر را فراهم سازند. کفشور استخر و جکوزی نقش بسیار مهم و کاربردی در تمیزی، نظافت کف استخر و جکوزی دارد از این‌رو وجود آن در سیستم تصفیه و لوله کشی ضروری است. این قطعه معمولا در بخش عمیق استخر قرار گرفته و در جهت مکش آب از کف استخر و جکوزی عمل می‌کند و آب مکش شده را به‌ سمت پمپ و فیلتر هدایت می‌کند.