اسید فسفریک

آب های سخت منجر به تولید رسوبات آهکی در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب می شوند. این رسوبات به مرور زمان موجب تحمیل هزینه های زیاد برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات تصفیه خانه می شود زیرا رسوبات می توانند برخی از دستگاه ها را از کار بیاندازند. افزودن پلی فسفات های منیزیم و کلسیم و همچنین اسید فسفریک صنعتی به محلول آب، از تشکیل این رسوبات آهکی جلوگیری می کند. در این قسمت تنظیم میزان PH آب نیز بر عهده فسفریک اسید می باشد.