آنالایزر کدورت آنلاین

پایش کیفی آنالایزر آنلاین کدورت با فناوری اسکن 360 درجه با نام Hydro-sense به کمک این فناوری امکان خواندن رنج های پایین و بالای کدورت به طور همزمان فراهم گردیده.