رسانایی الکتریکی و آنالایزر TDS

اندازه گیری میزان هدایت آب و تصحیح دما با قابلیت نصب به صورت مستغرغ، روی لوله و یا خروجی با بدنه ضد آب و مقاوم در برابر خورندگی