سیستم نمونه بردار اتوماتیک

سیستم نمونه بردار اتوماتیک گزینه ای اقتصادی، مطمئن و با طول عمر بالا جهت نمونه برداری از انواع سیالات مانند پساب، آب های سطحی از دریاچه ها، رودخانه ها، کانال ها و … می باشد.