آب نما (Water Curtain)

آبنماها، صدای آرامش بخشی همچون صدای آبشار ایجاد می کنند و تجربه ای لذت بخش از شنا کردن در استخر و قدم زدن در محوطه ی آن را برای شما به ارمغان می آورند.