هیتر سونای بخار

برای گرم کردن اتاق سونا بخار، از دستگاهی به نام هیتر برقی سونا بخار یا بخارساز سونا استفاده می شود. آب موجود در مخزن بخار ساز با گرمای المنت های حرارتی دستگاه، به نقطه ی جوش می رسد و به بخار تبدیل می شود. بخار آب از طریق خروجی بخار در اتاق سونا پخش می‌شود و دمای اتاق را بالا می برد.