سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. از سپتیک تانک ها جهت پیش تصفیه، متعادل سازی و یا ایستگاه پمپاژ فاضلاب استفاده می شود.