کلرزن تلسکوپی پرتابل

استفاده از کلرزن شناور یکی از ساده ترین روش ها برای گندزدایی آب استخرهای شنا به شمار می رود. این کلرزن ها، به ویژه انتخاب مناسبی برای جکوزی ها و حوضچه های آب سرد به شمار می روند.