نردبان استخری

نردبان از ملزومات ضروری هر استخری است که باعث سهولت در خارج شدن شناگران از داخل استخر می شود. نردبان موجب می شود که شناگران در هنگام ورود به استخر و خروج از آن، احساس راحتی کنند و دچار حادثه نشوند. از این رو، نصب نردبان با کیفیت و استاندارد، به ویژه برای استخرهای شنایی که مورد استفاده کودکان و سالمندان قرار می گیرند، بسیار ضروری است.