تشک بادی استخری

تشک بادی روی آب دارای طرح بسیار جالب و جذابی می باشد که این طراحی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و همین یکی از دلایل محبوبیت این تشک بادی روی آب می باشد. اساس کار این گروه محصول شناور نگه داشتن افراد بر روی سطح اب با حفظ ایمنی کامل می باشد. از سوی دیگر افراد در زمان خرید همواره جذب محصولی با ساختاری جدید شده و اغلب از کلیشه های موجود دوری می کنند. به همین دلیل طراحی نواورانه حائز اهمیت می باشد.