جارو اتوماتیک استخری

برای جارو کردن استخر، می‌توانید از انواع جارو شارژی استفاده کنید و آشغال‌های ته نشین شده و گل و لای را از کف استخرتان جمع‌آوری کنید. جاروهای رباتیک، مناسب‌ترین گزینه برای تمیز کردن استخر هستند چرا که کاسه‌ی استخر را بدون دخالت اپراتور تمیز می‌کنند. این جاروها مستقل از سیستم فیلتراسیون استخر عمل کرده و آشغال‌ ها را در مخزن خود جمع آوری می‌کنند.