جت پمپ جکوزی

پمپ جت ها برای نازل های استخر بی انتها و جکوزی ها مورد استفاده قرار می گیرند. حداکثر فشار کاری این پمپ های جت، ۱۲ بار است و برای استفاده در سیستم هایی مناسب هستند که دمای عملکردی سیال بین منفی ۱۰ تا مثبت ۸۵ در جه ی سانتی گراد باشد.