نردبان استخری

نردبان موجب می شود که شناگران در هنگام ورود به استخر و خروج از آن، احساس راحتی کنند و دچار حادثه نشوند. از این رو، نصب نردبان با کیفیت و استاندارد، به ویژه برای استخرهای شنایی که مورد استفاده کودکان و سالمندان قرار می گیرند، بسیار ضروری است.