فیلتر پرس

فیلتر پرس دستگاهی است که از آن برای جداسازی جامدات از مایعات در فرآیند های مختلف صنعتی استفاده می گردد. مهم ترین مزیت دستگاه فیلتر پرس در مقایسه با سایر سیستم های فیلتراسیون (جداسازی جامدات)، سهولت در کاربرد، هزینه تعمیر و نگهداری فوق العاده کم و راندمان قابل توجه آن می باشد.