کانال های پیش ساخته با درپوش چدنی

کانال های پیش ساخته با گریتینگ چدن ساخته نیکول فرانسه با بدنه پلی پروپیلن و درپوش چدن شیاری با ریل لبه گالوانیزه از سری کانال های کنادرین نیکول می باشند که مخصوص رمپ و ورودی پارکینگ های بزرگ با تردد مداوم خودرو می باشند.