گندزدای ازن

ازن (O3)، از قدرت اکسیداسیون بسیار بالایی برخوردار است. این ماده، باکتری‌ها، انگل‌ها و ویروس‌ها را از بین می‌برد و با حذف کلرامین‌ها از آب، ضمن از بین بردن بوی آزاردهنده‌ی آن ها، باعث می‌شود که کلر آزاد آب استخر، بهتر بتواند عمل گندزدایی را انجام دهد.