سختی گیر مغناطیسی

در دستگاه سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)، به وسیله یک میدان مغناطیسی بسیار قوی، تعادل بار الکتریکی یون های آب بر هم زده شده و فرم تبلور املاح کلسیم و منیزیم به صورتی تبدیل خواهد شد که دیگر خاصیت چسبندگی به جدار تاسیسات حرارتی و لوله ها را نخواهد داشت.

دسته: ,