نمایش یک نتیجه

فیلتر شنی با فيلتراسيون فيزيكی آب باعث حذف ذرات معلق و کدورت موجود در آب می شود. فیلتراسیون یکی از مراحل تصفیه آب و فاضلاب می باشد که در آن لخته ها و ذرات ریز موجود در آب حذف می شوند. در اين دستگاه، آب حاوی کدورت را از بستری که دارای دانه های شن و سیلیس می باشد عبور می دهند. در اثر عبور آب از بستر شنی، ذرات معلق آب بین ذرات شن و ماسه گير كرده و آب تقريبا عاری از مواد معلق و کدورت به دست می آيد. استفاده از فيلتر شنی يكی از بهترين روش ها برای كاهش غلظت جامدات معلق در آب می باشد.