نمایش دادن همه 3 نتیجه

پمپ تصفیه‌، یکی از تجهیزات کلیدی سیستم فیلتراسیون استخرها و جکوزی ها به شمار می رود که آب را از قسمت های مختلف کاسه‌ی استخر مکش می کند، آن را از فیلتر تصفیه و در ادامه از تجهیزات گرمایشی و گندزایی عبور می دهد و در نهایت آب را از طریق نازل های دهش به کاسه ی‌ استخر باز می گرداند. پمپ تصفیه استخر باید 6 تا 8 ساعت در هر سیکل کار کند و بتواند در 24 ساعت، کل آب استخر را 3 بار از سیستم فیلتراسیون عبور دهد و به کاسه‌ی استخر بازگرداند. پمپ های خود مکش (self-prime)، که عملیات هواگیری را به صورت اتوماتیک انجام می دهند، دوام و طول عمر بیشتری دارند.

برای انتخاب پمپ تصفیه ی استخر و جکوزی، به این نکات توجه کنید:
1. دبی پمپ باید با فیلتر تصفیه ی‌ استخر و جکوزی، سازگاری داشته باشد.
2. پمپ های تصفیه باید به سبد پیش فیلتر مجهز باشند تا از ورود آلودگی های خط مکش به پمپ و مسدود شدن پروانه جلوگیری شود.
3. بدنه و اجزای اصلی (همچون شفت و پروانه) پمپ های مورد استفاده برای سیکل تصفیه استخر و جکوزی باید در برابر مواد گندزدا مانند کلر، ازن و موادی که برای نگهداری از آب مورد استفاده قرار می گیرند، مقاوم باشند و دچار خوردگی و زنگ زدگی نشوند.