کتاب های معتبر منابع آب

‏GIS و محاسبات جغرافیایی برای علوم و مهندسی منابع آب نه تنها مقدمه ای جامع در مورد مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی است بلکه نشان می دهد که چگونه GIS و مدل های ریاضی می توانند برای توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی برای پشتیبانی از برنامه ریزی، مدیریت و مهندسی منابع آب ادغام شوند. کتاب GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineeringاز یک روش یادگیری فعال عملی برای معرفی مفاهیم اساسی استفاده می کند و مطالعات موردی متعددی برای تقویت یادگیری و نشان دادن جنبه های عملی ارائه شده است. مزایا و چالش های استفاده از GIS در زمینه های زیست محیطی و منابع آب به وضوح در این کتاب حل شده است، نشان می دهد که چگونه می توان از این فن آوری ها برای مهار داده های دیجیتالی به طور فزاینده در دسترس برای توسعه راه حل های پایدار فضایی استفاده کرد. این کتاب علاوه بر ایجاد زمینه ای بنیادین در مبانی اساسی، همچنین نشان می دهد که چگونه GIS می تواند با مدل های سنتی مبتنی بر فیزیک و آماری و همچنین ابزارهای تئوری اطلاعات مانند شبکه های عصبی و نظریه مجموعه های فازی ترکیب شود. لذا این کتاب یکی از برترین کتاب های برقرار کننده ارتباط بین زمینه های مدیریت منابع آب و نرم افزارهای مربوطه به ویژه GIS ونرم افزارهای مبتنی بر داده های مکانی می باشد. این کتاب در سال ۲۰۱۵ توسط پروفسور Barnali Dixon و پروفسورVenkatesh Uddameri به تالیف رسید. ‏Barnali Dixon استاد گروه زیست محیطی، سیاست و جغرافیا، دانشگاه فلوریدا جنوبی سن پترزبورگ USFSP و مدیر آزمایشگاه تجزیه و تحلیل فضایی USFSP است. ‏Venkatesh Uddameri استاد گروه مهندسی عمران، محیط زیست و ساخت و ساز در دانشگاه فنی تگزاس و مدیر مرکز منابع آب TTU است.

برگرفته از سایت: www.sanatabfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.