فیلتر کربنی

در فیلتر های كربني، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولي گذر می کند و رنگ و بوي آن به وسیله ذغال كربن جذب شده و نتیجتا آب خروجي بدون هیچ نوع طعم، بو و رنگي وجود دارد. در فیلتر های کربنی، آب ورودی باید تماما شفاف سازی شود و از هر نوع مواد کلوئیدی تهی باشد از همین رو فيلتر هاي كربني عمدتا بعد از فيلتر هاي شني در پروسه تصفيه آب قرار داده می شوند.

دسته: ,